Riyazet kelime olarak terbiye etmek, eğitmek, ıslah etmek anlamlarına gelir.

"Üç şey kalbe kasvet verir. Yemeği, uykuyu ve rahat olmayı sevmek." (Deylemi)

Riyazette amaç nefse karşı gelebilmeye alışmaktır. Nefsimiz genelde zararlı olan ancak bize cazip gelen şeyleri ister.

"Nefsin ne istiyorsa tam tersini yap." (Mevlana)Riyazetin Şartları

Az Yemek : "Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır." (Ebu Süleyman Dârâni)

"İnsanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak bir kaç lokma yeter." (Hz. Muhammed (S.A.V))

Riyazet edilirken kesinlikle hayvansal gıdalar yenmez.

Az Uyumak : Nefsimize genelde yenik düştüğümüz noktalardan birisi de uyku. Bu yüzden gece sıcak yataktan kalkıp da yapılan ibadetlerin, duaların ayrı bir yeri vardır.

Az Konuşmak : "Dil konuşunca kalp susar, dil susunca da kalp konuşur." (Necmüddin-i Kübra)

"Kim bana iki dudağı arası ve iki bacağı arasını garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim." (Hz. Muhammed (S.A.V))

Not: Başka bir kategoride açacağım konularda sıkça riyazet geçeceği için bu konuyu açtım. Bu yüzden genel bilgiden çok ne yapılması gerektiği ve şartlarına değindim.